Home

Länkar

SSK

Kattklubbar
SVERAK-anslutna kattklubbar

Huvudorganisationer
SVERAK
FIFe
NRR
Felis Danica
SRK

Hälsa
Djurapoteket informerar om djurläkemedel, vard 9-17 på telefonnr 020-61 88 00

Telefonveterinären "Djurens sjukvårdsupplysning" Vardagar 16.00-24.00, Helger 07.00-24.00. Observera att samtalet kostar 25 kr oavsett samtalslängd! Debiteras via din telefonräkning, ringer du från mobil så fungerar det enbart på Telia abonnemang. Telefonnr 0900-100 51 61

Djurambulansen 08-18 80 00

FASS på nätet för djur
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Jordbruksverket
Sveriges Lantbruks Universitet

Rasringar

ABY & SOMALIRINGEN
BENGALKATTEN
BIRMASÄLLSKAPET
BRITTRINGEN
BURMAKLUBBEN
BURMAALLIANSEN
CHINCHILLAKATTEN
EUROPÈRINGEN
KLASSISK EUROPÉ
HUSKATTRINGEN
SKANDINAVISKA KORATRINGEN
MAINE COON-KATTEN
NORDISK MANX & CYMRIC
NORDISKA REXRINGEN
NORDIC SELKIRK REX
REXUNITED
OCICATS of SCANDINAVIA
SVENSKA OCICATSFÖRENINGEN
RAGDOLLKLUBBEN
RUSSIAN BLUEKLUBBEN
RYSSFOLKET
SCANDINAVIAN RAGDOLL CLUB
SIgNE Rasringen för Sibirisk katt & Neva Masquerade
SÄLLSKAPET SIBIRISK KATT
SIAMES & ORIENTALGRUPPEN
SKOGKATTSLINGAN
SPEXUS Svenska perser & exotic ringen
SVENSKA SIAMESSÄLLSKAPET
FÖRENINGEN VANGORAN


 

SSK

StorStockholms Kattklubbar i samarbete

StorStockholms Kattklubbar i samarbete bildades 30/3 1993. Syftet är att samarbeta i frågor rörande gemensamt klubbarbete, informationsfrågor och myndigheter.

Exempel på verksamhet är: gemensamma klubbträffar, träff för allmänheten, föredrag, information till hälsovårds myndigheter, bibliotek mm.

Verksamhetsområdet sträcker sig enbart till Stor Stockholm/Stockholms län. Klubbarnas representanter utser ordförande och kassör. Sekreteraren är rullande. Ordförande för SSK är Lena Nordström och kassör är Nina Lindström. Eventuellt överskott tillfaller alltid verksamheten.

För tillfället är inga träffar inplanerade.

Home