Home

Om klubben

VÄLKOMMEN TILL JÄRVA KATTKLUBB
- klubben mé klös i

JÄRVA KATTKLUBB är ansluten till SVERAK, Sveriges Kattklubbars Riksförbund. SVERAK är i sin tur anslutet till FIFe, Féderation International Féline d'Europé, dit även de flesta europeiska länder hör.

SVERAK sköter stambokföring, utställningsdatum och "servar" samtliga klubbar och deras medlemmar. På årsmötet som avhålls under mars månad varje år deltar de flesta klubbar med sina delegater.

JÄRVA KATTKLUBB har som ett av sina mål att arbeta för god katthållning, vad gäller både registrerade och icke registrerade katter. Du är alltså välkommen som medlem även om du inte avser att ställa ut eller tänker hålla på med raskattavel.

MEDLEMSKAP - Medlem i JÄRVA KATTKLUBB blir du efter godkännande av styrelsen. Medlemsavgiften, som bestäms på årsmötet, betalas in på klubbens plusgiro 4411431-2. Medlemskap löper per kalenderår.

Om du tidigare varit medlem i en SVERAK-ansluten klubb bör du meddela oss detta. Enligt SVERAKs stadgar ska den nya klubben göra en förfrågan hos den tidigare, att man har reglerat sina ekonomiska mellanhavanden med densamma.

RÄTTIGHETER - Som medlem i JÄRVA KATTKLUBB får du klubbens stadgar, och SVERAKs tidskrift Våra Katter. Klubbmöten, medlemsmöten mm anordnas vid ett antal tillfällen. Inbjudan finns på hemsidan eller skickas separat.

Du kan annonsera på vår hemsida om du har uppfödning och/eller kattungar till salu.

Du har rätt att skicka in motioner till klubbens årsmöte om du vill förändra något i klubben, SVERAK eller FIFe. Årsmötet avhålles i början av året och kallelse finns på hemsidan eller skickas ut separat.

SKYLDIGHETER - Som medlem i JÄRVA KATTKLUBB är du skyldig att följa klubbens stadgar, SVERAKs och FIFes stadgar.

AVELSÄRENDEN - Om du vill para din registrerade katt är det vissa krav som måste uppfyllas.

Hur parningsavgiften erlägges gör han- och honkattägaren upp själva. För att inga missförstånd skall uppstå, rekommenderar vi att ett sk "Parningskontrakt" upprättas. SVERAK har rekommendationer för vad ett sådant ska innehålla.

Ägaren av honkatten rekvirerar stamtavlor genom att förskottsbetala 350 kr/stamtavla eller 250 kr/stamtavla för SVERAK-diplomerad uppfödare till SVERAKs bankgiro 630-2962 alt. Plusgiro: 63 02 96-2 eller 55 00 20-2. Vid försenad inbetalning dvs efter det att katterna är 3 månader gamla, betalas dubbel avgift.

Stamtavle-rekvisitionen, samt kvitto på förskottsinbetalningen skickas sedan till Eva Setterwall, Bontestavägen 13, 163 45 Spånga. Om det är första gången som du parar din katt ska även navelbråcksfrihetsintyg på honkatt samt navelbråcksfrinhetsintyg/testikelintyg på hankatt finnas med.

Stamtavle-rekvisitionen, samt kvitto på förskottsinbetalningen skickas sedan till Eva Setterwall, Bontestavägen 13, 163 45 Spånga. Om det är första gången som du parar din katt ska även navelbråcksfrihetsintyg på honkatt samt navelbråcksfrinhetsintyg/testikelintyg på hankatt finnas med. Det går även bra att maila underskrivet dokument samt intyg och kvitto till eva@jarva.nu. Bäst är pdf-format, en sida per dokument men tydliga, utskrivbara mobilfoton fungerar.

STAMNAMNSANSÖKAN - För att ansöka om stamnamn gör du på följande sätt:

Din ansökan skickas sedan vidare till FIFe, och du får det namn som du angivit om det inte redan är upptaget.

AVELSRÅDSÄRENDEN - Om du importerar en katt från annat land eller köper en katt som är registrerad i något annat förbund än FIFe måste katten överflyttas till SVERAK och en transfer utfärdas. Har du har för avsikt att bedriva någon sk experimentavel, måste det gå via SVERAKs stambokföringsråd (SBR).

BARA ETT MÅSTE... "SVERAKs stadgar och FIFes General Rules". Pris 50 kr.

ATT REKOMMENDERA... Kompendiet "Att ha katt" är en gedigen information om att ha katt (skötsel, uppfödning, utställning, blanketter och mycket mera). Pris: 50 kr.

"Startpaket" för uppfödare, blivande elever m fl. Pris: 300 kr.

Samtliga häften kan beställas på SVERAKs hemsida.

Om du har några ytterligare frågor, kontakta gärna någon i styrelsen.

SVERAK

Home