Home

Styrelse & funktionärer

Vem ska ha vad?

pin ORDFÖRANDE

Arne Grundberg
Vågens Gata 467
136 61 Brandbergen
Tele 070-786 18 88
E-mail ordforande@jarva.nu

pin VICE ORDFÖRANDE

Conny Jansson
Söderhagsvägen 38
136 49 Vega
Tele 08-745 05 47
E-mail viceordforande@jarva.nu

pin SEKRETERARE

Christina Nilsson
Glanshammarsgatan 159
124 72 Bandhagen
Tele 070-744 20 92
E-mail sekreterare@jarva.nu

pin LEDAMOT

Susanne Sissi Johansson
Granitvägen 17 B
135 46 Tyresö
Tele 073-610 14 14
E-mail sissi@jarva.nu

pin LEDAMOT

Eva Setterwall
Bontestavägen 13
163 45 Spånga
Tele 073-650 33 56
E-mail eva@jarva.nu

pin KASSÖR

Annika Myhrberg
Havregatan 8
118 59 Stockholm
Tele 08-642 15 89
E-mail kassor@jarva.nu

pin SUPPLEANT

Anita Blikaowska Elonen
Storskogsvägen 33
139 71 Stavsnäs
Tele 0761-66 61 66
E-mail anita@jarva.nu

pin SUPPLEANT

Mikaela Johansson
Registervägen 36
168 31 Bromma
Tele 070-785 98 15
E-mail mikaela@jarva.nu

pin SUPPLEANT

Aleksandra Singer
Härjedalsgatan 78
162 66 Vällingby
Tele 072-323 91 09
E-mail aleksandra@jarva.nu

Skicka mail till styrelsen
E-mail styrelsen@jarva.nu

pin UTSTÄLLNINGS-
   SEKRETERARE

Angelike Örnstad
Vallavägen 167
136 41 Handen
Tele 070-535 94 94
E-mail angelike@jarva.nu
Hit skickar/mailar du dina utställningsanmälningar

pin AVELSSEKRETERARE

Eva Setterwall
Bontestavägen 13
163 45 Spånga
Tele 073-650 33 56
E-mail eva@jarva.nu

pin WEBMASTER

Susanne Sissi Johansson
Granitvägen 17 B
135 46 Tyresö
Tele 073-610 14 14
E-mail webmaster@jarva.nu

pin FÖRTROENDEVALD
   REVISOR

Victor Singer
Härjedalsgatan 78
162 66 Vällingby
Tele 076-793 87 58
E-mail revisor@jarva.nu

pin FÖRTROENDEVALD
   REVISORSUPPLEANT

Vakant

 

pin VALBEREDNING
  Sammankallande

Annacrin Hägg
Tele 070-
E-mail valberedning@jarva.nu

pin VALBEREDNING
  Ledamot

Angelike Örnstad
Tele 070-535 94 94
E-mail valberedning@jarva.nu

Home