Home

Vem ska ha vad?

H�r �r en lista p� "vem som ska ha vad" i klubben.


Utst�llningssekreterare

Angelike Lindmark
Vallavägen 167
136 41 Handen
Tele 08-710 66 64
E-mail angelike@jarva.nu

Din utst�llningsanm�lan ska alltid skickas via v�r utst�llningssekreterare.

Om du av n�gon anledning skickar din anm�lan direkt till arrangerande klubb m�ste du meddela sekreteraren detta. Alla SVERAKs blanketter, med den senaste uppdateringen, finns att h�mta p� SVERAKs hemsida. Har du inte tillg�ng till internet kan du rekvirera f�ljande blanketter fr�n v�r sekreterare.

- Utst�llningsanm�lan
- Registreringsanm�lan
- Parningskontrakt
- Ans�kan om stamnamn
- K�peavtal
- Foderv�rdsavtal
- Tingningsavtal
- Ans�kan om dubblettstamtavla
- Registreringsanm�lan f�r importerad katt
- Transferans�kan
Skicka ett frankerat svarskuvert och uppge vilka blanketter du �nskar.
Du f�r g�rna g�ra egna kopior.

Fullmakt H�r kan du ladda ner formul�r f�r utst�llningsanm�lan.

Fullmakt H�r kan du ladda ner en fullmakt f�r att kunna skicka dina utst�llningsanm�lningar via e-mail.

Fullmakt Nyb�rjarguide om hur man anm�ler sin katt till en utst�llning och hur en kattutst�llning g�r till.


Avelssekreterare

Eva Setterwall
Bontestav�gen 13
163 45 Sp�nga
Tele 073-650 33 56
E-mail eva@jarva.nu

N�r du ska registrera en kull kattungar och rekvirera stamtavlor fr�n SVERAK ska du fylla i en blankett som heter Registreringsanm�lan. Den ska alltid skickas i tv� stycken lika original via avelssekreteraren f�r underskrift och vidarebefordran till SVERAK. Tillsammans med Registreringsanm�lan ska kopia p� inbetalningskvitto av stamtavleavgiften bifogas! Stamtavleavgiften ska allts� betalas i f�rskott till SVERAK. Om du undrar �ver n�got eller vill ha en registreringsanm�lan �r du v�lkommen att ringa.

Fullmakt Registrering - kull ej �ldre �n 3 m�nader
350 kr per katt
F�r SVERAK-diplomerad uppf�dare g�ller
Fullmakt Registrering - kull ej �ldre �n 3 m�nader
250 kr per katt
Fullmakt Registrering - kull �ldre �n 3 m�nader
700 kr per katt

 

T�nk p� att...
Tillst�nd kr�vs f�r den som

♦ h�ller tio eller fler katter �ldre �n tolv m�nader, till exempel har hand om egna katter eller h�ller katter p� foder
♦ f�der upp tre eller fler kullar per �r
♦ uppl�ter tre eller fler katter per �r
♦ s�ljer katter fr�n tre eller fler kullar per �r av egen uppf�dning
♦ s�ljer tre eller fler katter per �r fr�n annans uppf�dning
♦ f�rvarar eller utfodrar fyra eller fler katter
♦ yrkesm�ssigt h�ller, uppl�ter, s�ljer, f�rvarar eller utfodrar katter, eller har yrkesm�ssig kattuppf�dning.

Ans�kan om tillst�nd g�rs hos Jordbruksverket


Webmaster

Susanne Johansson
Granitv�gen 17 B
135 46 Tyres�
Tele 08- 742 84 36 / 073-610 14 14
E-mail webmaster@jarva.nu

Kattungar till salu
Bifoga
♦ Eventuellt stamnamn
♦ F�delsedatum
♦ EMS-kod & k�n f�r resp. kattunge
♦ Telefonnummer
♦ Ditt namn
♦ e-mail
♦ URL-adress
♦ Ev. foto p� kullen

Uppf�dare
Bifoga
♦ Stamnamn
♦ Ditt namn
♦ Telefonnummer
♦ e-mail
♦ URL-adress

Avelshanar
Bifoga
♦ Kattens namn
♦ F�delsedatum
♦ EMS-kod
♦ Kattens f�r�ldrar
♦ Telefonnummer
♦ Ditt namn
♦ e-mail
♦ URL-adress
♦ Ev. foto p� din katt
♦ Ev. �vrig info.

Utst�llningsresultat/Titel
Bifoga
♦ Kattens namn
♦ EMS-kod
♦ Resultat/Titel
♦ Arrangerande kattklubb
♦ Plats/ort, datum
♦ �gare
♦ Ev. foto p� din katt

All �vrig information och fotografier som du vill ha publicerade p� hemsidan.


Home